Sebastianus Ramspeck Kupferstich von Johan Schweizer

€ 55,00
inkl. MwSt

http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view

Sebastian Ramspeck Philosoph Kupferstich von Schweizer, Johann [1625-1670]

Bild 15 x 18 Katzenordner